Điều khoản bảo mật

Trang web chiasemuasam.com tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Trang điều khoản bảo mật này sẽ giải thích các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng trên trang web.

  1. Thu thập thông tin: Khi bạn sử dụng trang web chiasemuasam.com, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà. Thông tin này được thu thập bằng cách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc tương tác với trang web của chúng tôi.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, để liên lạc với bạn và giải đáp các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi và để giúp chúng tôi đưa ra các quyết định kinh doanh.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý và điện tử để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ an toàn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba nếu cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc chính quyền.
  4. Quyền riêng tư: Bạn có quyền yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin đó. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ yêu cầu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở phía dưới.
  5. Thay đổi trang điều khoản bảo mật: Chúng tôi có thể thay đổi trang điều khoản bảo mật này từ thời điểm này và khi chúng tôi cho rằng cần thiết. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này đã được đăng, bạn đồng ý với các thay đổi đó.
  1. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây:
  • Địa chỉ: Số 6 ngõ 250/39/45 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 0969237595
  • Email: [email protected]

Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn và sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.